Wanneer en hoe spenen?

Wanneer en hoe spenen?

In de natuur gebeurt het spenen gradueel. Veulens blijven zogen tot de merrie steeds vaker het veulen afwijst en dat gebeurt in de natuur rond achtste, negende maand. In regel is dat twee tot drie maand vóór de geboorte van het nieuwe veulen. De mens, fokker speent doorgaans tussen de vierde en zesde maand, in een periode waarin er nog veel melk van de uier wordt opgenomen en bijgevolg de band en binding tussen merrie en veulen nog sterk is. Dat proces verloopt doorgaans minder gradueel, waardoor er meer stress veroorzaakt wordt. De regel is dat er zo weinig mogelijk mag veranderen in de gewoonte van het veulen. Het is daarom absoluut aan te raden om veulens in groep te spenen. Als een groep elkaar kent van bij de geboorte en vervolgens van de moeder afgezonderd wordt, zal het spenen vlotter verlopen.

 

Het Merelsnest

Spenen doet Walter Van Bunder tussen de vier en vijf maand: ‘dat spenen verloopt in drie fasen; ik zet ze eerst in groepjes in een grote box of looptstal volgens leeftijd. Als ze rustig zijn, brengen we ze naar de paddock en vandaar gaat het naar de weide. Als je maar één veulen hebt, lukt dat natuurlijk niet, maar het is mijn ervaring dat een groepje veulens die elkaar kennen, snel beginnen te eten en zich vlot aan het nieuwe gegeven aanpassen.

En wat met het transport? Walter lacht: ‘dat hangt af van de concrete afspraken, al probeer ik af te spreken dat de koper het veulen komt halen. Ik ga ze ook niet persoonlijk afleveren in Amerika. Alle gekheid op een stokje, ik transporteer mijn veulen zonder merrie. De veulens die vertrekken worden vijf dagen voor het transport gespeend.

Devos Stables

‘Ik probeer het veulen zo lang mogelijk bij de moeder te houden’, vertelt Martine van Devos Stables: ‘concreet spenen we op vijf maanden. Dat is althans onze richttermijn. We spenen ze allemaal tegelijk, waarbij we groepjes vormen volgens leeftijd; de veulentjes van maart en april vormen één groep, gevolgd door de veulens van mei/juni. We brengen die samen in een grote groep, wat de socialisatie bevordert. Als ze van hun moeder gescheiden worden blijven ze één tot twee dagen binnen. Nadien gaan ze op de weide. We zetten er doorgaans een merrie met het laatste veulen bij en dat is goed om te controle te behouden in de groep.

VDL Stud

De Familie van de Lageweg, of kortweg VDL is een begrip in de wereld van de fokkerij, hengstenhouderij, sport en handel. En dat is een understatement. VDL fokt jaarlijks zo’n 80 veulens en koopt er nog eens evenveel bij.

De familie van de Lageweg hanteert een gouden regel: ‘we spenen nooit voor 1 september. Al onze veulens zijn minimaal vijf maanden oud. Hoe ouder ze gespeend worden, hoe beter voor het veulen en hoe minder tegenslagen. Als we spenen zetten we de veulens per twee in een box. Dat kan twee dagen tot een week duren, afhankelijk van hoe snel ze zich aanpassen en overeenkomen. In die periode krijgen ze uiteraard voldoende eten. Nadien verhuizen ze naar een grote loopstal waar ze de groep vervoegen. Onze weilanden laten niet toe om de veulens buiten te brengen in de winter. Ze gaan pas in het voorjaar op de weide.

Zangersheide

‘We fokken jaarlijks tussen de twintig en dertig veulens’, begint Judy Ann Melchior: ‘voor het spenen verdelen we ze in groepen volgens leeftijd. En daar beginnen we mee na ons wereldkampioenschap jonge paarden. Zeg maar begin oktober, en we eindigen begin november. Als je weet dat onze eerste veulens geboren worden in april, worden de oudste op zes maand gespeend. Concreet gaan de groepen veulens naar de loopstallen en de moeders naar de weide. Doordat we op latere leeftijd spenen, is er al een geleidelijke en natuurlijk afstand tussen merrie en veulen gecreëerd, waardoor het spenen vlot verloopt. De veulens aten voordien al mee met hun moeder in de weide. De overschakeling van de voeding heeft al plaatsgevonden. En de groepen die we samenstellen, zijn dezelfde groepen waarmee ze in de weide speelden. Vermits ze elkaar goed kennen, verblijven ze slechts enkele dagen in de loopstallen. Onze manier van spenen benadert de geleidelijke manier zoals in de natuur. Na het spenen gaan ze naar de weide, zelfs in de winter. ’s Nachts komen ze binnen, overdag kunnen ze op eigen initiatief binnen en buiten lopen.  

 

 

 

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten?