Na de veiling, de levering

‘Het uitgangspunt is dat een veulen dat geveild wordt op een Z Auction in onberispelijke toestand, zonder afwijking, gezond en in optimale conditie wordt afgeleverd’

In een winkel neem je wat je koopt. Op een veulenveiling koop je en neem je… neen, nog niet onmiddellijk mee wat je kocht. Veilingveulens zijn immers nog te jong om van hun moeder gescheiden te worden. Tussen koop en levering zit soms een periode van meerdere weken. Een periode waarin jonge speelse veulens in hun groeiproces en jeugdig enthousiasme kennis maken met het leven zoals het is. Ze leren de dierenarts kennen, en de hoefsmid, een halster, een hoest, noem maar op. Ze leren vallen en opstaan. Veulens moeten het allemaal ondergaan en toch is het de bedoeling dat elk veulen geleverd wordt zoals het op de veiling gepresenteerd werd: gezond en in goede conditie. Om dat te garanderen, worden de veilingveulens van de Z Auctions voor aflevering gekeurd door dierenarts Hanna Remans. En als zij aanmerkingen heeft, is het Diliana Augustus die in alle transparantie bemiddelt tussen koper en verkoper.

Hanna Remans is de onafhankelijke dierenarts die de veulens nogmaals keurt voor aflevering

Het is een understatement dat Zangersheide wereldwijd het veilingplatform bij uitstek is. Er zijn veel factoren die bijdragen tot die onberispelijke reputatie. Er zijn de selecties, er is sfeer en ambiance tijdens de veilingen. Je ziet aan alles dat er een hoge kwaliteitstandaard gehanteerd wordt. Wat je niet ziet is dat dezelfde standaard ook achter de schermen geldt  voor en na de veiling. Voordien, tijdens de selectie van de veulens. Nadien tijdens de levering. Hoe gaat dat in zijn werk en wordt dat georganiseerd? Wij waren eind oktober getuige tijdens een leveringsdag.

In regel keren de veulens na de veiling terug naar huis. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor buitenlandse veulens die ver van Lanaken wonen en minimum vijf maanden jong zijn. Zij kunnen eventueel in Zangersheide blijven. Vanaf het moment dat de betaling uitgevoerd is, worden koper en verkoper in kennis gesteld van de levering. Daarvoor moeten de veulens minimum vijf maanden zijn.  

Vervolgens brengt de fokker zijn veilingveulen op de afgesproken dag naar Zangersheide, waar het medisch gecheckt wordt door Hanna Remans, onafhankelijke dierenarts. Als zij groen licht geeft wordt de fokker betaald en vertrekt het veulen naar de koper.

Hanna Remans kent de veulens van de live veilingen, omdat zij die veulens al keurde voor de veiling. Veulens die online geveild worden, hebben een medisch attest van de dierenarts van de fokker/verkoper.

Je zou denken dat de levering een formaliteit is. Niets is minder waar. We hebben het tenslotte over jong leven en er zitten enkele weken tussen de veiling en de levering.

Zangersheide stelt enkele eisen voorafgaand aan de levering. Het veulen moet vertrouwd zijn met een halster en de hoefsmid. Het moet in goede conditie zijn, ontwormd en netjes bekapt afgeleverd worden. Het is het visitekaartje van de verkoper en de veiling.

De veilingveulens zijn door Zangersheide verzekerd voor de verkoopwaarde tot 10 dagen na de levering. Wat concreet betekent dat het veulen ook verzekerd is tijdens het transport naar de nieuwe eigenaar.

Elk veulen heeft een dossier: een paspoort en gezondheidspapieren dat door de Europese overheid verplicht is voor buitenlands transport

Elk veulen heeft een dossier: een paspoort en gezondheidspapieren dat door de Europese overheid verplicht is voor buitenlands transport. Daarnaast is er nog het medisch rapport van net voor de veiling en net voor de levering.

De medische controle checkt naast de identiteit de oren, ogen, tanden, hart, longen, ademhaling, spijsvertering, hoeven, stand, genitaliën, eventuele navel of liesbreuk.

Wat kan er fout lopen? We vragen het aan Diliana Augustus, die verantwoordelijk is voor de aflevering. ‘Indien een veulen aangeboden wordt voor levering en het niet voldoet aan de leveringsvoorwaarden, kijken we in de eerste plaats naar de ernst van de bemerking. Het kan gebeuren dat een veulen van zes, zeven weken geveild wordt.  Als het enkele maanden later een standafwijking vertoont, kan dat bijvoorbeeld aanleiding geven tot de ontbinding. Wij hameren er op om het veulen zo goed mogelijk te onderhouden tot aan de levering. De verkoper moet die verantwoordelijkheid opnemen. Zo bespaart hij kosten en tijd voor iedereen.’  

In geval van discussie, is het de taak van Diliana Augustus om te bemiddelen tussen beide partijen. Indien een veulen bij de aanmelding niet vatbaar is voor levering, kan het eventueel bij Zangersheide blijven, waar het opgevolgd en behandeld wordt waarna de levering alsnog kan doorgaan. Het uitgangspunt is dat een veulen dat geveild wordt op een Z Auction in onberispelijke toestand, zonder afwijking, gezond en in optimale conditie wordt afgeleverd.

Spenen

Voor veel veulens is de tijd van de levering ook de tijd van het spenen. Sommigen komen met hun moeder naar Zangersheide en worden hier gescheiden. Andere veulens worden thuis al gescheiden en reizen alleen af naar Lanaken. Voor het transport is het veiliger, comfortabeler en gemakkelijker als het veulen met zijn/haar moeder gebracht wordt. Tenzij het uiteraard al enige tijd geleden gespeend is. Spenen is sowieso een stresserend moment voor het veulen.

Paul Schockemöhle

Paul Schockemöhle kocht vier veulens op de Z Quality Auction, waaronder Especial For Fun Z, die nu al een wereldrecord achter zijn naam staan heeft. Wie 160.000€ veil heeft voor een veulen, hecht vanzelfsprekend veel belang aan de overdracht. Schockemöhle vaardigde dan ook een delegatie van vier medewerkers af, inclusief enkele dierenartsen, om er op toe te zien dat zijn nieuwe aanwinsten in optimale omstandigheden naar hun nieuwe thuis kunnen.

Schockemöhle vaardigde enkele dierenartsen af om er op toe te zien dat zijn nieuwe aanwinsten in optimale omstandigheden naar hun nieuwe thuis kunnen

En dat blijkt nodig, zo begrijpen we: ‘we bezoeken vandaag drie veilingen waar Paul Schockemöhle veulens kocht. Bedoeling is dat we de veulens mee naar huis nemen. Vooraf onderwerpen we ze aan een grondige medische en fysieke check up. Dat is een standaard procedure. In de periode tussen de aankoop en levering, kan er veel gebeuren en vier ogen zien meer dan twee ogen. De meest voorkomende bemerkingen betreft de standafwijkingen. Of de eerste diagnoses van OCD. We weten waar we kopen en in Zangersheide zijn er weinig tot geen opmerkingen.’

De vier veulens van de Zangersheide Quality Auction zijngoed en gezond verklaard en vertrekken naar hun nieuwe stal

De hoefsmid

Het is een komen en gaan van leveranciers, dierenartsen en ook hoefsmid Paul Bocken is aanwezig. Handig, want zo kan hij ook bevraagd worden. Wanneer verschijnt hij in het verhaal van een veulen? ‘Op Zangersheide zien wij de veulens een eerste keer tussen de twee en vier maanden. Tenzij het veulen een afwijkende stand heeft zoals een bokhoef. Dan komen we vroeger in actie. Veilingveulens worden per definitie netjes gekapt voor ze gepresenteerd worden aan het publiek. Dat is een logische correcte service en bij mijn klanten stel ik voor om hun veulens ook nog eens een tiental dagen voor de levering te bekappen.’ Paul Bocken stelt vast dat steeds meer fokkers belang hechten aan goed verzorgde hoeven. ‘Veulens groeien snel en dat is met hun hoeven niet anders. Afhankelijk van de ondergrond waar ze hoofdzakelijk op staan, is het aangewezen om hun hoeven bij te werken. Je mag het belang van een goed verzorgde hoef niet onderschatten. Nu, de Quality Auction heeft zijn naam niet gestolen. Het mag gezegd dat de Z veilingen kwaliteit aanbieden en dat geldt om te beginnen al als het over de hoeven gaat. Die zijn correct als ze aangeboden worden. Anders komen ze niet in aanmerking’, is de ervaring van Bocken: ‘de fokker moet alert zijn en zijn veulen beoordelen op de harde bodem en niet enkel in de weide of op een strobed. Bij tijdig ingrijpen van de hoefsmid kan veel verholpen worden.’ Hoe sneller je erbij bent, hoe meer en beter je kan corrigeren, begrijpen we. De Zangersheide veulens worden hun eerste jaar om de drie maanden bekapt, verklapt Paul Bocken en zo hoort het.

Hanna Remans

Dierenarts Hanna Remans heeft inmiddels al meer dan 10.000 stappen op haar teller. Zangersheide lijkt op een gegeven moment op een drive in met een wachtrij van trailers. Hanna coördineert, observeert en consulteert. De controle van Hanna doet denken aan de medische keuring in de lagere school. Er is geen ontkomen aan, iedereen moet het ondergaan. Het is bij veulens niet anders. Dokter Hanna heeft haar rapport in de hand. Het moet enkel nog ingevuld worden. Punt 1 betreft de algemene conditie. Het kan gebeuren dat veulens door het spenen een terugval krijgen en daardoor minder in conditie zijn.

Als je kwaliteit wilt leveren, moet je ook in de nazorg investeren

Elk veulen krijgt een terugval, ervaart Remans: ‘de oudste veulens hebben daar het minste problemen mee. Omdat zij in april, mei geboren zijn en een lente en zomer op de weide hebben doorgebracht. Latere veulens hebben dat gemist, zijn gaan vroeger op stal en dat verschil zie je vaak op het einde van het jaar. Of tijdens de levering. Veulens kunnen in positieve en negatieve zin verbazen. Sommigen zijn mooi uitgegroeid, anderen zijn in iets mindere conditie. Doorheen hun groeiproces doorgaan ze dat allemaal en zeker de eerste maanden zijn cruciaal. Er kan bijgevolg al een verschil zijn tussen de selectie en de veiling en later nog eens tijdens de levering.’

Dit jaar bijvoorbeeld werden zes geselecteerde veulens van de Quality Auction niet aangeboden op basis van het medisch verslag dat 48 uur voor de veiling werd opgesteld. Het zegt iets over de strenge interpretatie van het medisch rapport. ‘Zangersheide hanteert een hoge standaard en veulens die daar niet aan voldoen, gaan er onherroepelijk uit. De fokkers die hun veulen presenteren, weten inmiddels hoe streng we oordelen. We zien bijgevolg steeds minder problemen’, zegt Hanna met een knipoog.

De jury kijkt anders dan ik naar een veulen, zegt Hanna: ‘ik kijk niet naar de afstamming, beweging, gangen, etcetera. Ik kijk op een andere, medische manier naar het veulen. Ik observeer de mond, de tanden, de ogen, de oren, het hart, de longen, de beenstand. Dat is mijn taak.’ 

Wat zijn de meest voorkomende struikelblokken? Hanna somt enkele klassiekers op: ‘als het over een onder of overbeet gaat, is het voor mij belangrijk dat de onderste en bovenste tanden elkaar raken. Daar delibereer ik op. Dat item is belangrijk omdat het een erfelijke afwijking is. Als een potentiële koper een hengstenveulen koopt als toekomstige dekhengst, weet je dat hij drie jaar later op een hengstenkeuring daarop zal afgekeurd worden. Dat wil je dus niet aanbieden op je veiling. Voor een goed begrip, we hebben ook al meegemaakt dat een veulen met een overbeet nadien toch gekocht werd, omdat de koper een sportpaard wilde en geen ambities had in de fokkerij. Ik maak in eer en geweten mijn medisch rapport en dan is het aan de koper om te beslissen. Feit is dat de kopers van de Z Quality Auction quasi blindelings vertrouwen op ons veterinair rapport. Zangersheide kan het zich niet permitteren om afwijkingen toe te staan.’

80% van de veulens die we weigeren hebben betrekking op de stand van de voeten

Het kan gebeuren dat een veulen hoest of snot in de neus heeft, al dan niet in combinatie met koorts. Op zich hoeft dat niet erg te zijn, al kan je een veulen in die toestand niet afleveren. Dan wordt met de verkoper afgesproken om zijn veulen op een later tijdstip, na genezing, terug aan te bieden voor levering. Hetzelfde geldt voor diarree. Zelden een onoverkomelijk issue, al moet dat eerst door de verkoper behandeld en opgelost worden.’

Het lijkt vanzelfsprekend, al stelt men vast dat niet iedereen dat begrepen heeft.

De meest voorkomende problemen zijn de voeten, meer specifiek de afwijkingen, merkt Hanna Remans op: ‘Franse stand, Vlaamse stand, voetjes die te stijl staan. ‘80% van de veulens die we weigeren of niet leveren hebben betrekking op de stand van de voeten. De meeste veulens staan bij hun geboorte een beetje Frans, omdat zij in de borst vrij smal zijn. Dat herstelt zich meestal tijdens het groeiproces als beide voeten symmetrisch zijn. Het wordt een probleem als er asymmetrie is, waarbij één voetje merkelijk meer naar buiten gedraaid is dan het andere. Voetafwijkingen zijn vaak moeilijk in te schatten. Omdat de hoefsmid veel kan verhelpen. In dat geval wordt de levering vaak uitgesteld.’

Een Belgisch veulen dat zich aanmeldt staat een beetje Frans, al zijn dierenarts en hoefsmid het er over eens dat het euvel kan verholpen worden. Het wordt vermeld in het rapport met enkele aanbevelingen. ‘Het is inmiddels geweten dat we heel streng interpreteren. Een veulen met één scheve voet die vanuit de kogel vertrekt, zal niet passeren.’

De fokkers die hun veulen presenteren op een selectie weten inmiddels hoe streng we oordelen. We zien bijgevolg steeds minder problemen

Zangersheide legt de lat heel hoog, vertelt Remans: ‘voor de veiling zijn we extreem streng en beslist het veilingcomité of een veulen al dan niet aangeboden wordt. Voor de levering is het de koper die beslist of hij het veulen afneemt, rekening houdend met ons medisch rapport.’

We zijn inmiddels een twintigtal veulens verder en dokter Hanna heeft bij enkele veulens een kleine opmerking geplaatst. Overwegend aanmerkingen die gelukkig oplosbaar zijn. ‘Het is enkel jammer dat verkopers in die omstandigheden hun veulens toch willen afleveren’, zucht Hanna: ‘er kwam een veulen aan met huidschimmel, wat heel besmettelijk is. Dat risico neem je toch niet? Je wilt je stal toch niet besmetten? Dat veulen mag onmiddellijk rechtsomkeer maken.’ Een ander veulen heeft een dik buikje terwijl je zijn ribben kan tellen. Wellicht niet ontwormd, stelt Remans vast: ‘dat los je op enkele weken op met ontworming en goed voederen. De verkoper had die taak voor zijn rekening kunnen en moeten nemen. Wij informeren de koper en hij beslist of hij het veulen alsnog in ontvangst neemt, of wacht tot de verkoper het veulen in betere conditie levert.

Bij een ander veulen is ook bemiddeling vereist tussen koper en verkoper. Zijn veulen is snel gegroeid met als gevolg een reactie van de groeischijven boven het kogelgewricht. Op zich is dat niet erg, het is een kwestie van tijd voor het lichaam dat zelf herstelt. In overleg met beide partijen wordt besloten dat het veulen nog enkele maanden bij de verkoper blijft.

Een navelbreuk/liesbreuk wordt eveneens gecheckt door Hanna Remans. Omdat het wel eens over het hoofd gezien wordt. Het komt sporadisch voor, de kosten van die operatie en nabehandeling zijn ten laste van de verkoper. Het veulen kan pas na volledig herstel geleverd worden.

Bij hengstenveulens is het belangrijk dat er twee testikels zijn. Het kan gebeuren dat op het ogenblik van de veiling er slechts één teelbal is ingedaald. Dat wordt expliciet omgeroepen tijdens de veiling. Omdat het tot anderhalf zelfs twee jaar kan duren voor beiden teelballen ingedaald zijn. Niet onbelangrijk als een koper investeert in een toekomstige dekhengst.

 

Een Limburgse hobbyfokker levert zijn veulen af. Hij verkoopt standaard zijn veulens en was blij dat het via de Z Quality Acution geveild werd. ‘Na de veiling keerde ze terug naar huis, terug de weide op. Ze is zeven maand en net gespeend. Het is een rustig veulen en ze heeft thuis afscheid genomen van haar moeder en dat is kalm verlopen, net als het transport. Mijn veulens leren thuis al dat ze gebonden moeten staan. Ik voed ze elke dag op en dat scheelt als je er mee buitenkomt. Ze kent de hoefsmid, de dierenarts en is ontwormd. Ik heb vertrouwen in de aflevering.’ Het kreeg groen licht en vertrok dezelfde dag nog.

De veilingveulens zijn door Zangersheide verzekerd voor de verkoopwaarde tot 10 dagen na de levering. Wat concreet betekent dat het veulen ook verzekerd is tijdens het transport naar de nieuwe eigenaar.

Een andere fokker verkocht vier veulens die vandaag van eigenaar veranderen. Hoe heeft hij de voorbije weken voor zijn veulens gezorgd? ‘Mijn veulens speelden in de weide, maar als het regende, riep ik ze onmiddellijk terug binnen. Ik blijf ze soigneren tot ze afgeleverd worden. Mijn veulens worden afgeleverd in de conditie zoals ik ze presenteerde op de veiling. Daar hecht ik veel belang aan. Ik wil me niet laten kennen. Als ik bijvoorbeeld zie dat de veulens te mager worden, bind ik de merrie even vast zodat het veulen op zijn gemak kan eten. De dag dat we leveren ontworm ik de laatste keer mijn veulens en de hoefsmid is elke maand langs geweest. Als je kwaliteit wilt leveren, moet je ook in de nazorg investeren. Als je enkele tienduizenden euro’s kan verdienen op een veiling, mag je niet kijken op duizend euro aan verzorging van je veulen.’ Zo hoort het dus.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten?